Integrasjonssenteret

Posted: 15 Feb 2020 | 03:30 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Helse Vest IKT AS ble etablert i november 2004, og er 100% eid av det regionale helseforetaket - Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tjenester til helseforetakene i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjoner. Vi har i dag rundt 560 medarbeidere fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Helse Vest IKT deltar aktivt i nasjonalt arbeid innenfor IKT i helsesektoren, og skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

Location on the map: