FF-Felles enhet for forebygging, Sør-Øst pd

Posted: 15 Feb 2020 | 03:30 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr medflere byer, store fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter ogsommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold og Telemark og deler av Viken--til sammen 42 kommuner som trekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord.Det bor ca 715 000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Densentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal oginternasjonal transport, gjøre distriktet til et pulserende og attraktivtområde.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistriktligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene imedarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig,helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

Location on the map: