Kristiansund kommune Psykisk helse og rus

Posted: 24 May 2020 | 03:25 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Enhet Psykisk Helse og Rus består av 9 avdelinger, vi er omlag 80 ansatte. Enheten er en aktiv arbeidsplass med mange spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Hovedmål til enheten er at den skal bidra til å sikre et godt kommunalt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer i Kristiansund.

Location on the map: