BUP Alta, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF

Posted: 24 May 2020 | 03:25 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfestsykehus, klinikk Alta og Sàmi klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikkog psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger klinikk Prehospitale tjenesterfor AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på godkvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange avoss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksiblefagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mervarierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Location on the map: