Politiadvokat - vikariat

Felles enhet for utlending og forvaltning - Påtaleseksjon, Oslo politidistrikt

Europe , Norway

IT

Ending On: 05 Jun 2020 Closed

Keyskills

Job Description

We are looking for Politiadvokat - vikariat

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Oslo / Oslo
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Politiadvokat - vikariat
Kategori
 • Lov, rett og sikkerhet
 • Jus
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Oslo, Oslo
Søknadsfrist
5 jun 2020

Org. nr: - Stillingsident: 4228935873 Presentasjon av stillingen:

Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner. Seksjon for utlendingskontroll, Seksjon for utlendingsforvaltning, Forvaltningsseksjon, Påtaleseksjon og en Administrativ stab. Vårt ansvarsområde er å ivareta oppgaver knyttet til førstelinje utlendingsforvaltning i politiet, grensekontroll, utlendings- og identitetskontroll, etterforskning og iretteføring av straffesaker. Enheten har også ansvar for politidistriktets forvaltningsgjøremål, blant annet våpenforvaltning, kontroll av vaktvirksomhet, førerkortsaker og pass.

Ved påtaleseksjon er det oppstått ledighet i et vikariat som politiadvokat, SKO 1245. Vikariatet er ledig fra 01.09.2020 og til og med 31.05.2021.

Påtaleseksjonen består i dag av 8 politiadvokater i tillegg til leder, og jobber blant annet med saker som gjelder menneskesmugling, ulovlig innvandring og arbeidslivskriminalitet, i tett samarbeid med etterforskningsavsnittet og de operative kontrollavsnittene. Felles enhet for utlending og forvaltning er en viktig bidragsyter til kriminalitetsbekjempelsen i Oslo, gjennom bruk av både straffe- og utlendingsloven.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Arbeidsoppgaver

 • lede etterforskning og inneha ansvar for påtalemessig behandling av straffesaker, herunder å påtaleavgjøre saker og beslutte bruk av tvangsmidler
 • aktorere saker for tingrett og lagmannsrett og beordre fullbyrdelse av straff
 • vurdere utvisning og bortvisning samt skrive bortvisningsvedtak i utlendingssaker
 • beslutte bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven
 • bistå med enhetens forvaltningsgjøremål
 • jourtjeneste etter egne tjenestelister ved seksjonen (dagtid)
 • intern og ekstern instruksjonsvirksomhet innen seksjonens fagfelt
 • skriftlige utrednings -- og høringsoppgaver på vegne av enheten

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • erfaring fra påtalearbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både i norsk og i engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • ønskelig med erfaring fra utlendingsforvaltning
 • ønskelig med utvidet påtalekompetanse

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode vurderingsevner og beslutningsdyktig
 • selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • løsnings- og resultatorientert
 • stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi. Stillingen lønnes som politiadvokat SKO 1245, lønnstrinn 65 -- 68 p.t. kr. 583.900 til kr. 615.900 brutto pr. år. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info). Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Hanne Fauske, Påtaleleder , 915 76 357

Arbeidssted

Grønlandsleiret 44
0190 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo politidistrikt

Referansenr.:4228935873
Stillingsprosent: 100%
Vikar
Startdato: 01.09.2020
Sluttdato: 31.05.2021
Søknadsfrist: 05.06.2020

Mer informasjon om stillingen
Sted
Grønlandsleiret 44, 0190 OSLO
Ansettelsesform
Vikariat
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Felles enhet for utlending og forvaltning - Påtaleseksjon, Oslo politidistrikt

About Company:

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Analyste au Programme –...

Africa , Algeria

IT


NA
Posted On: 08 Jul 2020

Political Affairs Officer...

Africa , Botswana

IT


NA
Posted On: 24 Jun 2020

Monitoring & Evaluation C...

Africa , Burkina Faso

IT


NA
Posted On: 03 Jul 2020

Assistant(e) Local(e) à ...

6 yrs Africa , Burkina Faso

IT


NA
Posted On: 02 Jul 2020

Assistant(e) Local(e) à ...

6 yrs Africa , Burkina Faso

IT


NA
Posted On: 02 Jul 2020