Fengselsbetjent, p.t. Evje avdeling

Kriminalomsorgen Region Sørvest

Europe , Norway

General

Ending On: 30 Sep 2020 5 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Fengselsbetjent, p.t. Evje avdeling

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Agder / Evje og Hornnes
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Fengselsbetjent, p.t. Evje avdeling
Kategori
 • Lov, rett og sikkerhet
 • Sikkerhet
 • Politi
 • Lov, rett og sikkerhet
 • Vakt- og sikkerhetstjenester
 • Toll
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Agder, Evje og Hornnes
Søknadsfrist
30 sep 2020

Jobbnorge ID: 191939

Om stillingen

Agder fengsel trenger 4 fengselsbetjenter med tjenested for tiden i Evje avdeling. Alle stillingene er faste, 100 %, og er i 2 og 3 skifts turnus. Tiltredelse snarest. Evje avdeling er en kvinneavdeling med både åpen og lukket soning med totalt 30 soningsplasser. Vi har et fint uteområde og deler av avdelingen er nybygd i 2019.

En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.

Arbeidsoppgaver

 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeidl
 • lede progresjonsteam sammen med sosialfaglig personell
 • fortløpende dokumentasjon av arbeidet
 • være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • Evne og vilje til å jobbe i team med flere profesjoner
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • fleksibel

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • tilgang på pendlerbolig, god parkering, lading til el-bil
 • stillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 381 200 - 464 000 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • gode mulighet for trening/fritidsaktiviteter i nærområdet
 • ca 55 minutter til Kristiansand og 1t. og 15 min. til Arendal

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformål.

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til inspektør Jan Balstad tlf. 37931790 eller Ragnhild Nomeland tlf. 37931791

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Mer informasjon om stillingen
Sted
Sanitetsstien 7, 4735 EVJE
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
4

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Kriminalomsorgen Region Sørvest

About Company:

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Region sørvest omfatter fengsler og friomsorgskontor i Rogaland og Agder, med rundt 600 ansatte. Regionadministrasjonen ligger i Sandnes.

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Programme Assistant SC6

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 19 Sep 2020

Botswana Country Program ...

Africa , Botswana

General


NA
Posted On: 21 Sep 2020

Program manager | Burkina...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 25 Sep 2020

Malaria Associate, Burkin...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 27 Aug 2020

Malaria Program Manager, ...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 27 Aug 2020