1407 Avdelingsleder

NAV Moss (0104-2020-02)

Europe , Norway

General

Ending On: 01 Oct 2020 6 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for 1407 Avdelingsleder

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Viken / Moss
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
1407 Avdelingsleder
Kategori
 • Administrasjon, Personal og Økonomi
 • Administrasjon
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Viken, Moss
Søknadsfrist
1 okt 2020

Er du en inkluderende leder som ønsker å utgjøre en forskjell - da er NAV Moss stedet for deg.

NAV Moss er et kontor som betjener ca 50 000 innbyggere og har ca 130 medarbeidere.

Presset på velferdsstaten øker. Det forventes derfor at NAV må gjøre mer for mindre. Dette krever inkluderende ledere som er i stand til å utøve endringskraft gjennom omprioriteringer eller videreutvikling av NAVs tjenester. Samfunnsoppdraget vårt er å bedre levekårene til innbyggerne gjennom at flere kommer i jobb.

Vi har ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder i kode 1407. Du liker å oppnå resultater, du er dyktig på relasjonsbygging og ser etter muligheter. Du er kreativ og målbevisst. Har du disse kvalitetene kan det være deg vi ser etter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, forvalte og utvikle tverrfaglig avdeling for å sikre helhetlig oppgaveløsning
 • Ansvar for å identifisere behov for utvikling og initiere nødvendig endringsarbeid i samråd med utviklingsavdelingen
 • Utøve personalledelse basert på nærværsledelse
 • Jobbe systematisk for å få frem det beste i den enkelte medarbeider, og i organisasjonen som helhet
 • Samhandle tett opp imot utviklingsavdelingen og de andre avdelingene for å sikre likhet og robusthet i oppgaveløsningen og fagutviklingen
 • Initiere og delta i faglig og strategisk utvikling av tjenestene i enheten
 • Sikre samarbeid med de andre kommunale tjenestene
 • Sikre, avdekke og initiere gode forbedringsprosesser
 • Delta i dialog med innbyggere i utvikling av tjenesteleveransen i samarbeid med utviklingsavdelingen
 • Resultatoppfølging
 • Koordinere og rapportere etter gjeldende styringssignaler

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant godkjent utdanning på minimum Bachelor-nivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med personalledelse, kompetanseutvikling og endringsledelse
 • Er en resultatorientert leder som evner å skape forståelse mellom produksjon, aktivitet og mål
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kravene til stillingen må kunne dokumenteres og all utenlandsk utdanning må være NOKUT-godkjent

Vi ønsker at du:

 • Har kunnskap om NAV sine tjenester, arbeids- og velferdspolitikk og offentlig forvaltning
 • Har erfaring med å operasjonalisere oppfølgingsarbeid
 • Har breddekunnskap fra fagområdene i NAV
 • Er effektiv og god til å få oppgaver gjennomført
 • Har kompetanse og erfaring fra endringsarbeid
 • Er god på relasjons- og nettverksbygging
 • Skaper engasjement for NAVs samfunnsoppdrag, evner å se sammenhengene og skape forståelse for oppdraget
 • Har holdning om at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at NAV til enhver tid skal utvikle og levere gode tjenester
 • Har gode digitale ferdigheter og vilje til å ta i bruk digitale verktøy
 • Har evne til å praktisere lederrollen slik at det skaper tillit, engasjement og utvikling der verdigrunnlaget til enheten kommer til syne i ditt arbeid

Personlige egenskaper

 • Inkluderende
 • Nytenkende
 • Lagspiller
 • Fleksibel
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Stilling som avdelingsleder i kode 1407, lønnstrinn 62-69 (552 800-627 700 pr år)
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)

Tiltredelse etter avtale

Endring av avdelingstilhørighet og oppgaver må kunne påregnes, og det tas forbehold om endring av tjenestested innenfor NAV Øst-Viken. Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, tlf. 92 86 44 88.

Kontaktinformasjon

Katarina Kjellsen Gulin, NAV leder, 92 86 44 88

Arbeidssted

Kongens gate 34
1530 Moss

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4287999023
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.10.2020

Mer informasjon om stillingen
Sted
Kongens gate 34, 1530 MOSS
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1

Key Responsibility

Company Profile

Employer: NAV Moss (0104-2020-02)

About Company:

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norgesbefolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gimennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter degmed pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og variertearbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderendearbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifisertekandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilretteleggearbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnadenoppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV"om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en,gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformålifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på atCV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentligsøkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfyllingav CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å blioppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas tilfølge.

NAVstilling

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Programme Assistant SC6

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 19 Sep 2020

Botswana Country Program ...

Africa , Botswana

General


NA
Posted On: 21 Sep 2020

Program manager | Burkina...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 25 Sep 2020

Malaria Associate, Burkin...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 27 Aug 2020

Malaria Program Manager, ...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 27 Aug 2020