Helsefagarbeider (ref. 20/05554)

Heim kommune

Europe , Norway

General

Ending On: 26 Oct 2020 Closed

Keyskills

Job Description

We are looking for Helsefagarbeider (ref. 20/05554)

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Trøndelag / Heim
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Helsefagarbeider (ref. 20/05554)
Kategori
 • Helse og Sosial
 • Helse
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Trøndelag, Heim
Søknadsfrist
26 okt 2020

Vi har ledig 50,72 % fast stilling som helsefagarbeider i enhet Helse og mestring Kyrksæterøra.


Beskrivelse av arbeidssted

Helse og mestring Kyrksæterøra består av institusjonsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, tjeneste for psykisk helse og rus, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing og merkantil avd. Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Enheten har god kapasitet med godt utbygd hjemmetjeneste og omsorgsboliger med bemanning. Det er en fleksibel tjeneste, der ressursene til enhver tid styres dit behovet er størst. Enheten er organisert med enhetsleder, 4 seksjonsledere og fagkoordinatorer på ulike områder. Mestring står i fokus i hele organisasjonen, og den ledes etter verdiene opptre respektfullt, ta ansvar, vise nysgjerrighet og jobbe sammen.

Trygdebolig 1 er en trygdebolig med bemanning på dag og aften. Det sykepleiefaglige ansvaret ligger hos hjemmesykepleien, hvor det er et tett samarbeid. På natt har hjemmesykepleien og ansatte ved sykehjemmet ansvar for oppfølging av beboerne. Trygdebolig 1 er samlokalisert med hjemmebasert omsorg, sykehjem, legesenter og øvrige tjenester i Helse og mestring Kyrksæterøra. Personalet har høy faglig kompetanse.


Stillingsbeskrivelse

 • Yte god helsefaglig pleie og bistand i brukers eget hjem ved kort eller langvarig sykdom
 • Arbeide forebyggende for å redusere pleiebehov og styrke egenomsorgen
 • Yte praktisk bistand


Vi søker

Helsefagarbeider som ønsker å jobbe i brukers eget hjem med både pleie- og omsorgsoppgaver.


Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • Erfaring fra arbeid innen kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • God refleksjonsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig mot definerte mål og ha gjennomføringsevne
 • Godt humør og stå på-vilje


Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste


Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale.
Arbeidstid: Turnus arbeid dag og aften. Stillingen har arbeid 2. hver helg.

Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse.


Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.heim.kommune.no/jobb-hos-oss. Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Mer informasjon om stillingen
Sted
Trondheimsveien 1 , 7200 KYRKSÆTERØRA
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1
Oppstart
Etter avtale
For ytterligere opplysninger kontakt
476 41 337

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Heim kommune

About Company:

Heim kommune ligger langs Trøndelags kyst og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø. Kommunen har flotte muligheter for allsidige turgleder som jakt, fiske, rekreasjon og opplevelser.
Kommunen har ca. 6050 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, med videregående skole, handel og hotell.
Fritidstilbudene er mangfoldige, og kulturlivet blomstrer.

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Mission de consultance (c...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 13 Oct 2020

COORDINADOR.A LOGÍSTIC...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 22 Oct 2020

POSTE NATIONAL : Coordonn...

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 22 Oct 2020

Team Leader Burkina Faso

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 17 Oct 2020

* Coordonnateur National ...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 17 Oct 2020