Vikariat i Jondal barnehage

Ullensvang kommune Jondal barnehage

Europe , Norway

OND

Ending On: 01 Nov 2020 5 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Vikariat i Jondal barnehage

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Vestland / Ullensvang
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Vikariat i Jondal barnehage
Kategori
  • Utdanning, Forskning og Utvikling
  • Utdanning og Undervisning
  • Barnehage,Førskole og SFO
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Vestland, Ullensvang
Søknadsfrist
1 nov 2020

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Ullensvang kommune har 13 barnehagar. Barnehagen utgjer første fase i barn sitt organiserte opplæringsløp. Her blir det lagt eit viktig grunnlag for at barn skal lukkast. Barn i barnehagen skal få opplevingar, erfaringar og kunnskap som gjer at dei kan byrja på skulen med tryggleik, nysgjerrigheit og tru på eiga meistring.

Det blir lagt til rette for at barn får fridom til å leika, oppleva magiske augneblinkar og påverka sin eigen barndom. Læringsmiljøet skal vera utviklande for sosial og språkleg kompetanse.

Er du ute etter ein utroleg spennande og givande jobb?

Vi har ledig eit årsvikariat i 100% stilling i Jondal barnehage frå no og til 14.08.2021

Vi ser etter deg som har eit genuint ynskje om å vera med og bidra for barna gjennom å skapa gode relasjonar, godt leike- og læringsmiljø. Slik at det vertgodt å vera med, deg og oss! Du må ha høyt nærvær, glimt i auga, vera morosam, leiken og lærevillig. I tillegg bør du lika å være i endring, og du må vera opptatt av utvikling. Både for din eigen del og for dei rundt deg.

Jondal barnehage er ein 4 avdelings barnehage med plass til 60 barn frå 0 -- 6 år. Godkjent netto leike- og opphaldsareal er 360 kvm. Uteområdet vårt er på heile 4.5 mål og er utroleg allsidig for alle aldersgrupper og årstider

Vi ligg vakkert til midt i sentrum av Jondal med skule, kulturskule, svømme- og flerbrukshall, eldresenter, elv, sjø og fjell som næraste nabo.

I Jondal barnehage skal det godt å vera deg, meg og oss!

Vi jobbar med eit stort utviklingsprosjekt om “Inkluderande barnehage- og skulemiljø etter “Vera Saman” prinsippa. Vi ønskjer å laga gode kvardagar for små og store i barnehagen gjennom relasjonsbygging i dei daglege aktivitetane og skapa rom for leik og vennskap. Vi skal gjera kvaliteten i samspelet mellom oss best mogleg.

Målet er å heva kompetansen til alle tilsette slik at kvaliteten i det daglege arbeidet med barna vert styrka. Samarbeidet med heimen om implementering av den autoritative vaksen rolla er til barna sitt beste. Det å møta barna som varme grensesettende vaksne, gjev tryggleik og gode rammer. Den varme og tillitsfulle relasjonen er grunnleggjande for den

autoritative vaksenrolla. Samtidig har dei vaksne også klare forventningar til barnet ut frå alder og føresetnader, og føl barnet opp på ein tydeleg måte når det gjeld grenser og normer. Ein autoritativ vaksen etablerer gode standardar for åtferd og “guidar” barnet i deira utvikling. Vi arbeidar kontinuerleg og systematisk med å fremja eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, med å oppdaga, undersøka og førebygga alle former for krenkingar.

Vi stoppe krenkingar og fylgjer opp med eigna tiltak,

heilt til borna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

Vi ynskjer å laga gode kvardagar for små og store gjennom

relasjonsbygging, ved å la dei daglege aktivitetane få nok tid og rom.

Kvalifikasjonar for stillinga:

Godkjent fagarbeidarutdanning innanfor barne- og ungdomasarbeidarfaget eller pedagogisk utdanning.

Vi ynskjer at du:

? Har høyt nærvær

? Gjerne vil bidra

? Som meiner at det lille ekstra skal vera normalen

? Er engasjert, pliktoppfyllande og arbeidsom

? Har fysisk og mental helse til å takla ein arbeidskvardag med høyt tempo og mange krav

? Er god på relasjoner

? Er lærevillig

? Er kunnskapstørst

? Er endringsvillig

Søkere vil bli vurdert i forhold til personleg skikkethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. Tilsetting forutsett godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveras før eventuell tiltredelse i stillingen.

Lønsvilkår:

Etter hovedtariffavtalen

Ullensvang kommune kan tilby:

Variert arbeid i eit positivt miljø

God pensjons- og forsikringsordningar

IA bedrift

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Laila Stødle, Mobil +47 48497552, Epost: laila.stodle@ullensvang.kommune.no

Mer informasjon om stillingen
Sted
Opheimsgata 31, 5750 ODDA
Ansettelsesform
Vikariat
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Ullensvang kommune Jondal barnehage

About Company:

  • ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Représentant de la Fon...

Africa , Mali

OND


NA
Posted On: 20 Oct 2020

Conducteur de Traçeuze

Africa , Tunisia

OND


NA
Posted On: 22 Oct 2020

Ouvrier, Conducteur Machi...

Africa , Tunisia

OND


NA
Posted On: 20 Oct 2020

Second Store Manager

Africa , Tunisia

OND


NA
Posted On: 14 Oct 2020

Conducteur Machine (câbl...

Africa , Tunisia

OND


NA
Posted On: 15 Oct 2020