Barnevernkurator i barneverntjenesten - flere stillinger

Barnevern, Kristiansand kommune

Europe , Norway

General

Ending On: 08 Nov 2020 19 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Barnevernkurator i barneverntjenesten - flere stillinger

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Agder / Kristiansand
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Barnevernkurator i barneverntjenesten - flere stillinger
Kategori
 • Helse og Sosial
 • Sosialtjenester
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Agder, Kristiansand
Søknadsfrist
8 nov 2020

Org. nr: - Stillingsident: 4297157685 Presentasjon av stillingen:

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Lister barnevern, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 og Alarmtelefonens chat; www.116111.no

Barneverntjenesten har 162 årsverk. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Lund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand sentrum.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle en robust organisasjon og tilrettelegge for høy kvalitet i vårt arbeid med barn og unge, og deres familier. Verdiene i vårt arbeid er bygget på; åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

Barneverntjenesten er en arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsrettet, og som setter arbeidsmiljø i høysete.

Vi søker etter følgende stilling, vennligst informer i søknad hvilke avdelinger du ønsker å vurderes til

Avdeling Vest - lokalisert i Familiens Hus Vest, Songdalen

 • 1 x 60% fast, 40% 1 års vikar - barnevernkurator innenfor fagfelt spe- og små (gir fortrinnsrett for øking til 100% fast stilling ved fremtidig ledig stilling)

Avdeling Lillesand/Birkenes - lokalisert i Helsehuset, Lillesand

 • 1 x 100% fast barnevernkurator innenfor fagfelt spe- og små

Ungdomsavdelingen - lokalisert i Gyldengården

 • 1 x 100% vikar barnevernkurator innenfor fagfelt ungdomsarbeid, med varighet ut oktober 2021

Ved intern ansettelse kan det bli aktuelt med ytterligere ledige vikariat i hele barneverntjenesten uavhengig av lokasjon i tjenesten.

Vennligst oppgi i søknaden om du ønsker vurdert i den sammenheng.

Arbeidsoppgaver

 • Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til trygge oppvekstsvilkår.
 • Målsettingen er styrking av foreldre/ foresattes omsorgskompetanse og positiv utvikling hos barnet/ungdommen gjennom målrettet koordinering og oppfølging.
 • Arbeidsoppgavene i avdeling Vest og Lillesand/Birkenes består av undersøkelse- og tiltaksarbeid med spe- og små barn i aldersgruppen 0-5 år
 • Arbeidsoppgavene i Ungdomsavdelingen består av undersøkelse-, tiltak- og institusjonsarbeid med ungdom i aldersgruppen 16-25 år
 • Det kan også påregnes andre oppgaver knyttet til barneverntjenesten, og disse kan variere noe mellom avdelingene.
 • Det må påregnes å være barneverntjenestens partsrepresentant i fylkesnemnda og i tingrett.
 • Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver etter lov om barneverntjenester.
 • Den som blir ansatt må kunne arbeide i tråd med barneverntjenestens barnesyn og verdigrunnlag.
 • Noe reisevirksomhet og ettermiddag-/ kveldsarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Det stilles fortrinnsvis krav om 3-årig høyskoleutdannelse: sosionom eller barnevernpedagog.
 • Ved behov kan i tillegg søkere med annen relevant høyskole-/universitetsutdannelse på bachelornivå innen helse, sosial, samfunnsrettet eller pedagogikk vurderes, dersom søker har særskilt relevant erfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste innenfor undersøkelse- og tiltaksarbeid i avdeling Vest og Lillesand/Birkenes
 • Videreutdanning innen feltene vil bli vektlagt
 • I Ungdomsavdelingen er det krav om erfaring som kontaktperson i barneverntjenesten, fagprogrammet og med ungdomsarbeid.
 • Sertifikat klasse B
 • Gode dataferdigheter
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Personlige egenskaper

 • Vi søker personer som er positive, kan jobbe strukturert og rutinert, har gode samarbeids- og formidlingsevne, er fleksible og innehar evne til å finne løsninger i en hektisk hverdag. Som har gode evner til koordinering, og kjennskap til øvrig hjelpeapparat.
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.
 • Vi arbeider ut i fra et traumebevisst perspektiv, basert på vårt barnesyn og våre verdier, og det er en forutsetning at den som ansettes kan omforme dette direkte i sitt arbeid.

Vi tilbyr

 • Et spennende fagfelt
 • Et godt arbeidsmiljø
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Stillingen avlønnes i hht. retningslinjer for Kristiansand kommune

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse

Kontaktinformasjon

Anette Hamre Rosfjord, Avdelingsleder - Lillesand/Birkenes, 41292575
Anette Johnsen, Avdelingsleder - Vest, 41017000
Camilla Kalsnes, Avdelingsleder -Ungdomsavdelingen, 98232220

Arbeidssted

Gyldenløvesgate 23
4611 Kristiansand

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kristiansand kommune

Referansenr.:4297157685
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 08.11.2020

Mer informasjon om stillingen
Sted
Gyldenløvesgate 23, 4611 KRISTIANSAND S
Ansettelsesform
Annet
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
3

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Barnevern, Kristiansand kommune

About Company:

Jobb hos oss

Kristiansand kommune har 110 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er omkring 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig engasjerte og motiverte medarbeidere.

Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Velkommen til en arbeidsplass med karrièremuligheter, godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Mission de consultance (c...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 13 Oct 2020

Programme Coordinator GF

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 13 Oct 2020

* Programme Coordinator G...

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 13 Oct 2020

Emergency Response Manage...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 05 Oct 2020

Team Leader Burkina Faso

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 17 Oct 2020