Bachelor helse- og/eller sosialfag - jobbspesialist i Friskliv og mestring, virksomhet Friskliv

Fredrikstad kommune

Europe , Norway

General

Ending On: 15 Aug 2021 10 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Bachelor helse- og/eller sosialfag - jobbspesialist i Friskliv og mestring, virksomhet Friskliv

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Viken / Fredrikstad
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Bachelor helse- og/eller sosialfag - jobbspesialist i Friskliv og mestring, virksomhet Friskliv
Kategori
 • Utdanning, Forskning og Utvikling
 • Utdanning og Undervisning
 • Barnehage,Førskole og SFO
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Viken, Fredrikstad
Søknadsfrist
15 aug 2021

Virksomhet Friskliv er en virksomhet organisert i etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune er innvilget statlig tilskudd til utvikling av differensiert tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusarbeid. Vi lyser nå ut en 100% fast stilling som jobbspesialist, 37,5 timer pr uke, tilknyttet virksomhet Friskliv, avdeling Læring og mestring.

I virksomhet Friskliv jobber vi ressursorientert (recovery), med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål for egen endringsprosess. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte, og gir hjelp og støtte i endringsprosess og har fokus på "hvordan leve best mulig med" en langvarig helseutfordring. Vi er opptatt av brukernes tilbakemeldinger og anvender feedback-verktøyet FIT. Vi har stort fokus tilgjengelighet, tidlig intervensjon, virkningsfulle tjenester, samtidighet, mestring, aktivitet og arbeid. I virksomheten har vi allerede en jobbspesialist, og ser nå behov for å øke kapasiteten. Du vil inngå som en del av IPS Fredrikstad, og få metodeveiledning sammen med andre jobbspesialister ansatt i spesialisthelsetjenesten, etat Friskliv og mestring, samt NAV.

Hovedoppgaver

 • Utføre arbeidet i tråd med IPS-metodikk i tett samarbeid med deltaker, behandlerteam, NAV og arbeidsgivere
 • Engasjere og motivere både jobbsøker, arbeidsgivere og kollegaer
 • Formidle tro på at alle menneske kan få og behandle en vanlig jobb til tross for psykiske helseproblem, kulturell bakgrunn eller andre utfordringer
 • Bidra med din kompetanse og entusiasme inn i jobbspesialistteamet.
 • Dokumentere arbeidet
 • Bidra til å videreutvikle avdelingen og virksomheten

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning på bachelornivå
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har psykiske utfordringer/lidelser
 • Vilje til oppsøkende arbeid og nettverksbygging
 • Førerkort klasse B

Vi ønsker en person som har:

 • Erfaring med IPS/SE og/eller god kjennskap til prinsippene i IPS
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet
 • God digital kompetanse
 • God veiledningskompetanse
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Personlig egnet
 • Kjennskap til FIT som verktøy

Vi kan tilby

 • Et stimulerende arbeidsmiljø med flerfaglig sammensetning og fokus på fagutvikling
 • Tilhørighet til en avdeling med høyt faglig nivå, hovedsakelig lokalisert på Helsehuset
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemsskap i KLP. Prøvetid på 6 mnd.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmeside, ledig stilling og søk stilling. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Om du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstekonsulent Cecilie Gül, tlf. 40405686.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Fredrikstad kommune

About Company:

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Coordinateur généra...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 18 Jul 2021

* Coordnation Assistant -...

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 31 Jul 2021

Animateur PNDPE Dangbo

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 28 Jul 2021

Animateur PNDPE Copargo

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 28 Jul 2021

Deputy Chief of Party (DC...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 19 Jul 2021