Vernepleier / Avdelingskoordinator

Funksjonshemmede, Avlastning barn og unge

Europe , Norway

General

Ending On: 10 Oct 2021 21 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Vernepleier / Avdelingskoordinator

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Vestfold og Telemark / Larvik
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Vernepleier / Avdelingskoordinator
Kategori
 • Helse og Sosial
 • Helse
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Vestfold og Telemark, Larvik
Søknadsfrist
10 okt 2021

Org. nr: - Stillingsident: 4429276886 Presentasjon av stillingen:

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 avdelinger, hvorav Avlastning barn og unge er en av disse.

Avlastning barn og unge gir avlastning til familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen består blant annet av to avlastningsboliger med heldøgns drift. Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med en personalgruppe som består av bred tverrfaglig bakgrunn.

Vi har nå ledig to 100% stillinger i turnus med arbeid hver 4 helg. Stillingene er fordelt på Kråkefjellveien og Frigg avlastningsboliger, men du må påregne omdisponering innad i avdelingen og ved behov til andre avdelinger.

En av stillingene er en kombinasjonsstilling, hvorav 50% av stillingen er som avdelingskoordinator. Avdelingskoordinator skal bistå avdelingsleder i daglig drift.

Vi ønsker deg som er flink til å skape gode relasjoner med de som mottar avlastningstjenester og deres familie. Du bør ha god orden og stor arbeidskapasitet. Du tåler et hektisk miljø, er faglig sterk og løsningsorientert.

Arbeidsoppgaver

Vernepleier har:

 • Primærkontaktansvar
 • Koordinatoroppdrag og utarbeider individuelle planer
 • Fagutviklingsoppgaver
 • Oppgaver med veilede kollegaer
 • Ansvar med å utarbeide, gjennomføre og evaluere individuelt tilrettelagte tiltak
 • Ansvar for samarbeid med pårørende, andre kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten
 • Oppgaver med å følge opp prosedyrer og retningslinjer i avdelingen
 • Noen administrative oppgaver

Tilleggsoppgaver Avdelingskoordinator

 • Støtter avdelingsleder i å ivareta daglig drift
 • Bistår avdelingsleder/ verneombud med risikoanalyser, kvalitetssikring, forbedring og utvikling
 • Medansvar for faglig samhandling internt i avdelingen, virksomhet og mot andre virksomheter
 • Medansvar for intern koordinering av studenter, elever og lærlinger
 • Være forbedrings- og utviklingsorientert, og gjennom dette bygge kommunens positive omdømme
 • Delta i nettverk for avdelingskoordinatorer

Kvalifikasjoner

 • Du har autorisasjon som vernepleier
 • Du har kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Du har bred erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
 • Du har kunnskap om og erfaring med utfordrende atferd
 • Du har førerkort på personbil manuell og automat

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Du er effektiv og har stor arbeidskapasitet
 • Du er trygg i møteledelse og vanskelige samtaler
 • Du er god til å skape relasjoner med brukere og pårørende
 • Du er lojal til beslutninger som tas

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Varierte oppgaver
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Gode pensjons- forsikringsordninger

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann -- for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje -- fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Kontaktinformasjon

Pettersen, Anne Grethe, Avdelingsleder, 98231159

Arbeidssted

Kråkefjellveien 7
3274 Larvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Larvik kommune

Referansenr.:4429276886
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.10.2021

Mer informasjon om stillingen
Sted
Kråkefjellveien 7, 3274 LARVIK
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
2

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Funksjonshemmede, Avlastning barn og unge

About Company:

Larvik og Lardal kommune har vedtatt å bli en ny kommune fra 1.1.2018. Den nye kommunen vil få et areal på 813 km², 46.000 innbyggere og 3700 ansatte. Larvik og Lardal har et solid næringsliv, og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Navnet på den framtidige kommunen blir Larvik kommune, og kommunen får et felles administrasjonssenter i Larvik by.

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Coordinateur généra...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 18 Jul 2021

NPO (RMNCAH)

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 18 Sep 2021

NPO (RMNCAH)

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 18 Sep 2021

Driver to the Resident Co...

Africa , Botswana

General


NA
Posted On: 08 Sep 2021

Directeur (trice) des Res...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 12 Sep 2021