Seksjonsleder Byggesak Indre

Avdeling Byggesak, Lillestrøm kommune

Europe , Norway

General

Ending On: 04 Oct 2021 15 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Seksjonsleder Byggesak Indre

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Viken / Lillestrøm
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Seksjonsleder Byggesak Indre
Kategori
 • Administrasjon, Personal og Økonomi
Kompetanse
Ledelse (Personal, Avdeling etc.)
Arbeidstid
Heltid
Arbeidssted
Norge, Viken, Lillestrøm
Søknadsfrist
4 okt 2021

Org. nr: - Stillingsident: 4430431131 Presentasjon av stillingen:
Det er i Lillestrøm det skjer! Vil du være med på reisen? Avdeling Byggesak i Lillestrøm kommune søker etter en dedikert seksjonsleder til å lede og videreutvikle Byggesakseksjonen Indre.

Seksjonsleder for byggesak indre er en spennende stilling som gir deg ansvar som bygningsmyndighet for ditt geografiske område i Lillestrøm, Strømmen, Kjeller, Skjetten og Skedsmokorset. Du skal bidra til utvikling av regionbyen med omkringliggende tettsteder og gjennomføring av kommunens overordnede mål. Seksjonen har ansvar for byggesaker, seksjoneringssaker, tiltaksplaner for forurenset grunn og klagesaker. En viktig del av ansvaret er å veilede innbyggere og utbyggere.

Seksjonsleder har det faglige ansvaret for seksjonen, samt personal- og budsjettansvar for til sammen 10 årsverk. Oppgavene innebærer ledelse av seksjonen med fokus på et attraktivt og godt arbeidsmiljø, tilstrekkelig kvalitet og forventet effektivitet for best mulige innbyggertjenester. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt, og inngår i avdelingens ledergruppe.

Vi er organisert under kommunalområdet By- og stedsutvikling som består av fem avdelinger; Plan, Byggesak, Geodata, Landbruk og Strategi & analyse, og er en del av tjenesteområdet Kultur, Miljø og Samfunn.

Avdeling Byggesak med for tiden 30 ansatte har ansvar for bygge- og delesaker, seksjonering, tilsyn og ulovlighetsoppfølging og veiledning etter plan- og bygningsloven. I tillegg behandler vi klagesaker etter forvaltningsloven og tiltaksplaner for forurenset grunn etter forurensningsloven. Avdelingen er organisert i 2 seksjoner og 2 fagenheter, Seksjon byggesak indre, Seksjon byggesak ytre, Fagenhet for sentrumsformål og Fagenhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Personal, budsjett, faglig og administrativt ansvar for seksjonen
 • Lede seksjonen i tråd med kommunens mål og verdier
 • Sørge for god kvalitetssikring av saksbehandlingen
 • Sikre faglig kvalitet og kompetanseutvikling for enheten med ansvar for at frister holdes
 • Lede og videreutvikle seksjonen i samarbeid med avdelingsleder
 • Utvikle den enkelte medarbeider og seksjonens samlede kompetanse
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy
 • Rekruttere medarbeidere til egen seksjon ved behov
 • Bidra til et nært samarbeid med øvrige deler av organisasjonen
 • Veiledning av innbyggere og utbyggere
 • Styre og rapportere på produksjon

Kvalifikasjoner

 • Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder
 • Du må ha relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling og offentlig forvaltning
 • Erfaring fra komplekse byggesaker
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring innenfor byggesak er ønskelig
 • Du må ha god innsikt i plan- og bygningsloven
 • Du må ha bred kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha svært gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har veiledning- og formidlingskompetanse
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har god rolleforståelse
 • Du har god forståelse for offentlig forvaltning
 • Du har evne til å prioritere og gjennomføre, og å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du trives med et høyt tempo og høye krav til produksjon
 • Du setter brukeren i fokus og er løsnings- og resultatorientert
 • Du evner å motivere andre og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljøer innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Mulighet til å bidra til en spennende by- og tettstedsutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Ledelse av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Fadderordning og opplæring
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Ellen Anita Holterhagen, Avdelingsleder, +4790218714

Arbeidssted

Jonas Lies gate 18
2000 Lillestrøm

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lillestrøm kommune

Referansenr.:4430431131
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.10.2021

Mer informasjon om stillingen
Sted
Jonas Lies gate 18, 2000 LILLESTRØM
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Avdeling Byggesak, Lillestrøm kommune

About Company:

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Coordinateur généra...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 18 Jul 2021

NPO (RMNCAH)

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 18 Sep 2021

NPO (RMNCAH)

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 18 Sep 2021

Driver to the Resident Co...

Africa , Botswana

General


NA
Posted On: 08 Sep 2021

Directeur (trice) des Res...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 12 Sep 2021