Spesialsjukepleiar/sjukepleiar

Intensiv Molde, Helse Møre og Romsdal HF

Europe , Norway

General

Ending On: 28 Sep 2021 9 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Spesialsjukepleiar/sjukepleiar

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Møre og Romsdal / Molde
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Spesialsjukepleiar/sjukepleiar
Kategori
 • Helse og Sosial
 • Helse
 • Syke-/Vernepleier
Arbeidstid
Deltid
Arbeidssted
Norge, Møre og Romsdal, Molde
Søknadsfrist
28 sep 2021

Org. nr: - Stillingsident: 4430433023 Presentasjon av stillingen:

Vi treng fleire engasjerte sjukepleiarar med på laget!

Vi har no ledig 1 x 80 % fast stilling, samt 2 x 100 % vikariat med lengde på eit år med moglegheit for forlenging. Oppstart frå snarast. Dersom intern søkjar på fast stilling, vil det kunne bliledig enda eit vikariat.
Som sjukepleiar på intensiv i Molde, blir du ein del av eit sterkt fagmiljø som samarbeider i team med andre faggrupper som til dømesanestesilegar, medisinarar, kirurgar, fysioterapeutar, logoped og KEF. Sjølv omdu ikkje har vidareutdanning i intensivsjukepleie, vil vi likevel oppfordre deg tilå søkje hjå oss. Vi set fag i fokus, og god opplæring vert prioritert. Dersomdu trivst hjå oss, har du kanskje lyst til å ta vidareutdanning etter kvart. Dåhar Helse Møre og Romsdal gode stipendordningar!

Molde sjukehus er eit veldifferensiert sjukehus med kirurgiske, ortopediske, medisinske, nevrologiske og gynekologiske pasientar. Det er også traume- ogdonorsjukehus. Vi har simuleringsdagar saman med anestesilegane, noko sombidreg til godt samhald både fagleg og sosialt.
Dersom du er nysgjerrig på kva vi kan tilby, må du gjerne ta kontakt. Vi tilbyr også sjukepleiarar å komme på hospitering hjå oss, slik atdu kan sjå korleis vi jobber på intensiv i Molde.

Molde er rosens, jazzens og kulturens by, og ikkjeminst eit eldorado for fjellturer, alpint, klatring, golf, seiling og padling.Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Vi harfleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter. Molde by fornyarseg med m.a. ny sjøfront og fleire spennande kaféer og spisestader. Les meir om Romsdalen og Molde her.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleie til postoperative pasientar, intensivpasientar og overvakingspasientar
 • Til ein kvar tid er det to sjukepleiarar som er del av stansteamet ved sjukehuset

Kvalifikasjonar

 • Autorisert intensivsjukepleiar
 • Autorisert sjukepleiar med minimum 2 års praksis som sjukepleiar
 • Autorisert sjukepleiar som enno ikkje har 2 års praksis som sjukepleiar kan òg søkje

Personlege eigenskapar

 • Du har ei positiv haldning
 • Du er endringsvillig, utadvendt og engasjert
 • Du arbeider sjølvstendig, men kan samstundes fungere godt i samarbeid med kollegaer, pasientar og pårørande
 • Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV

Kontaktinformasjon

Gry Unjem, Seksjonsleiar, (+47) 711 21485, Gry.Unjem@helse-mr.no

Arbeidsstad

Parkvegen 84
6412 Molde

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4430433023
Stillingsprosent: 80, 100%
Fast, Vikariat
Startdato: 04.10.2021
Søknadsfrist: 28.09.2021

Mer informasjon om stillingen
Sted
Parkvegen 84, 6412 MOLDE
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Deltid
Antall stillinger
3

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Intensiv Molde, Helse Møre og Romsdal HF

About Company:

Helse Møre og Romsdal HF girspesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennompasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere''På lag med deg for helsa di''. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med omlag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde ogKristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykiskhelsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategifor helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kulturtil beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting.Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Viønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette isøknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar derdet er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest.Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste.Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersomoppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjerikkje kontakt med annonseseljarar.

Formeir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Coordinateur généra...

Africa , Algeria

General


NA
Posted On: 18 Jul 2021

NPO (RMNCAH)

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 18 Sep 2021

NPO (RMNCAH)

Africa , Angola

General


NA
Posted On: 18 Sep 2021

Driver to the Resident Co...

Africa , Botswana

General


NA
Posted On: 08 Sep 2021

Directeur (trice) des Res...

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 12 Sep 2021