Helsefagarbeider 47% fast stilling natt

Korttidsenhet rus, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet

Europe , Norway

General

Ending On: 12 Dec 2021 14 days to go

Keyskills

Job Description

We are looking for Helsefagarbeider 47% fast stilling natt

Education:

Employment:

Requirements: Location: Norge / Nordland / Bodø
Apply Now

Stillingsinformasjon

Tittel
Helsefagarbeider 47% fast stilling natt
Kategori
 • Helse og Sosial
 • Helse
Arbeidstid
Deltid
Arbeidssted
Norge, Nordland, Bodø
Søknadsfrist
12 des 2021

Org. nr: 997018435 Stillingsident: 4452838833 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset HF. Avdelingen inneholder en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP), og en ruspoliklinikk inklusiv LAR.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.

Korttidsenhet rus (KER) er et elektivt døgntilbud til pasienter med rus og avhengighetsproblematikk. Vi har 8 senger og tar imot pasienter både til avrusning og behandling. KER har fokus på tverrfaglig individuell behandling, relasjonsarbeid og jobber tett opp mot samarbeidspartnere. Vi har et godt, ivaretakende arbeidsmiljø.

KER har ledig 47% fast stilling (natt) som helsefagarbeider.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide med ansvarlig behandlingsteam og gi faglig god rusbehandling
 • Miljøterapi og motiveringsarbeid
 • Skriftlig og muntlig rapportering og dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Ved mangel på kvalifiserte søkere kan andre med relevant utdanning vurderes
 • Av behandlingsmessige årsaker oppfordres menn å søke

Utdanningsretning

 • Helsefag
 • Hjelpepleie/omsorgspleie

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for rusarbeid
 • Kjennskap til Dips og andre interne datasystemer er ønskelig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God arbeidskapasitet
 • Kan bidra til utviklingsarbeid
 • Gode muntlige og skriftlige formidlingsevner
 • Evne til å stå i motivasjonsarbeid over tid
 • Personlig egnethet for stillingen

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig dyktige kolleger
 • Romslighet og fleksibilitet
 • Internundervisning, muligheter for kurs/ opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø i en fin gjeng kolleger som er opptatt av å ivareta pasientene og hverandre. Vi har ukentlig kollegaveiledning
 • PHR klinikken tilbyr alle ansatte intern utdanning i kognitiv adferdsterapi
 • Oppstartsdato avtales med leder

Kontaktinformasjon

Lise Angelsen, Ass. enhetsleder, 75571316
Anneline Eriksen, Enhetsleder, 75570508

Arbeidssted

8005 Bodø

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordlandssykehuset

Referansenr.:4452838833
Stillingsprosent: 47%
Fast
Søknadsfrist: 12.12.2021

Key Responsibility

Company Profile

Employer: Korttidsenhet rus, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet

About Company:

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss.

Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

View Contact Details

Contact for any query

Similar Jobs

Head of Programming I, Be...

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 18 Nov 2021

Comptable – Projet Plan...

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 23 Nov 2021

RECRUTEMENT D’UN CAB...

Africa , Benin

General


NA
Posted On: 27 Nov 2021

Logistiscs Coordinator*

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 25 Nov 2021

Coordinateur Logistique

Africa , Burkina Faso

General


NA
Posted On: 25 Nov 2021